• LOGIN
  • No products in the cart.

40 best places foreigners shouldn’t miss in China

China has a large number of unparalleled beautiful landscapes. Here are the 40 best places worth a visit, picked by foreigners. 

1. Tianzi Mountain, Zhangjiajie

2. Huanglong, Sichuan

3. Zhangye Danxia landscape, Gansu 

4. Detian Waterfalls, Guangxi 

5. Thousand-island Lake, Zhejiang 

6. Great Wall, Beijing 

7. Yellow Mountain, Anhui 

8. Pearl Shoal Waterfall, Jiuzhaigou 

9. Maiji Mountain Grottoes, Gansu 

10. Yangtze River 

11. Panjin Red Beach, Liaoning 

12. Zhangjiajie National Forest Park, Hunan 

13. Tianmenshan winding road, Zhangjiajie 

14. Dushanzi Grand Canyon, Xinjiang 

15. The end of Great Wall 

16. Libo, Guizhou 

17. Jiuzhaigou National Park, Sichuan 

18. Yangshuo, Guangxi 

19. Yuanyang Rice Terrace, Yunnan 

20. Qiongkushitai, Yili, Xinjiang 

21. Blue Moon Valley, Lijiang 

22. The Stairs of Heaven, Yellow Mountain 

23. Guilin at dusk  

24. Yuantouzhu, Wuxi

25. Hemu Village, Xinjiang

26. Crescent Moon Spring, Dunhuang 

27. Seda, Sichuan 

28. Kunming Stone Forest, Yunnan 

29. Datong Hanging Temple, Shanxi 

30. Luoping Rape Flower Field, Yunnan 

31. Leshan Giant Buddha 

32. Dongchuan Red Land, Yunnan

33. Xiapu Mudflat, Fujian 

34. West Lake, Hangzhou 

35. Kanas Lake, Xinjiang 

36. Heaven Lake, Changbai Mountain, Jilin

37. Terra-cotta Figures of Qin Dynasty, Xi'an 

38. Lhasa, Tibet 

39. Danba Tibetan Village, Sichuan 

40. Zhaoxing Dong Minority Village, Guizhou 

The article is translated and editted by Chinlingo. Please indicate the source for any use, reproduction or transfer. 

本文由Chinlingo编译后发布,如需转载,请标明来源。

2016-10-12

0 responses on "40 best places foreigners shouldn't miss in China"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2