• LOGIN
  • No products in the cart.

Chinese vocabulary for car brands| 车标

 

Here is the Chinese vocabulary related to car brands. Use this vocabulary list to learn the names of car brands.

以下是车辆品牌相关的中文词汇,用上这份列表学点车辆品牌的中文表达吧。

吉普   jí  pǔ

起亚   qǐ yà

兰博基尼  lán bó jī ní

路虎  lù hǔ

雷克萨斯  léi kè sà sī

玛莎拉蒂  mǎ shā lā dì

马自达  mǎzì dá

日产  rì chǎn

标致 biāo zhì

保时捷  bǎo shí jié

劳斯莱斯 láo sī lái sī

丰田  fēng tián

沃尔沃  wò èr wò

奥迪  ào dí

红旗  hóng qí

凯迪拉克  kǎi dí lā  kè

雷诺  léi nuò

林肯  lín kěn

奇瑞  qí  ruì

荣威  róng wēi

雪佛兰 xue fu lan

阿斯顿马丁 a si dun ma ding

宾利  bīn lì

奔驰 bēn chí

宝马  bǎo mǎ

布加迪 bù jiā dí

别克  bié kè

比亚迪  bǐ yà dí

捷豹  jié  bào

法拉利  fǎ lā  lì

菲亚特  fēi yà tè

福特  fú tè

吉利  jí lì

通用  tōng yòng

本田 běn tián


Related article:

 

Chinese vocabulary for car parts

Day 8 Online car-hailing 网约车

Chinese vocabulary for Directions

Learn native Chinese with Chinlingo, Easy and Fun with us

Click

1-on-1 trial-class

to win free trial lesson

Contact us: Facebook: chinlingo

Wechat:lovechinlingo; lovechinlingo2

Email: public@chinlingo.com

Share this
Copyright ©right 2024 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2 闽公网安备 35020302035673号