• LOGIN
  • No products in the cart.

A Picture of the Rooster

huà jī

画鸡

(唐寅)

tóu shàng hóng guān bú yòng cái

头上红冠不用裁,

mǎn shēn xuĕ bái zŏu jiāng lái

满身雪白走将来。

píng shēng bù gǎn qīng yán yǔ

平生不敢轻言语,

yí jiào qiān mén wàn hù kāi

一叫千门万户开。

A Picture of the Rooster

Tang Yin 

A crimson comb untrimmed on the head,

All in white, a rooster walks nearby.

In his life seldom a single sound he's made,

But thousands of doors soon open to his cry.

Source: Chinaorg

-0001-11-30

0 responses on "A Picture of the Rooster"

    Leave a Message

    Copyright ©right 2017 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2