• LOGIN
  • No products in the cart.

Chinese words of Aquarium|在水族馆

水母     shuǐ mǔ    jellyfish

海豚     hǎi tún       dolphin

鲸鱼     jīng yú          whale

乌贼     wū zéi          cuttlefish

海马    hǎi mǎ       seahorse

海星    hǎi xīng      starfish

螃蟹     páng xiè       crab

海胆    hǎi dǎn      sea urchin

海藻    hǎi zǎo      seaweed

珊瑚    shān hú       coral

章鱼    zhāng yú     octopus

鲨鱼    shā yú          shark

海龟   hǎi guī        sea turtle

海狮   hǎi shī        sea lion

海豹   hǎi bào     seal

鳃      sāi        gills

鳞片  lín piàn    scales

鳍    qí      fin

尾   wěi   tail


Extend reading:

Chinese words for Amusement park|在游乐场

Daily Chinese Vocabulary(100 Videos, 800+words)

Chinese Transliterated word from English

Learn with chinlingo,easy and fun

1-on-1 trial-class

 

Share this
Copyright ©right 2024 Chinlingo Inc. All rights reserved.  闽ICP备15003609号-2 闽公网安备 35020302035673号